I løpet av kurset skal dere utvikle et medlemssystem for Neo ungdomsklubb. I dette systemet konsentrerer vi oss om én type bruker: leder (det er godt mulig å utvide til at medlemmer også kan logge på hvis ønskelig eller at ikke-medlemmer kan registrere seg som medlemmer, men dette er ikke et krav i dette emnet). Systemet må ha en innlogging slik at det ikke er mulig å få tilgang til medlemsdata uautorisert (man må være leder).

 • Systemet skal inneholde en oversikt over nåværende og tidligere medlemmer.
 • Nye medlemmer må kunne registreres. Hvert medlem må få et unikt medlemsnummer.
 • Følgende informasjon skal registreres om et medlem
  • fornavn, etternavn, adresse (gateadresse, postnummer, poststed), mobilnummer, e-post, fødselsdato, kjønn, interesser, kursaktiviteter, medlem siden dato og kontingentstatus.
 • Hvert medlem må kunne ha flere roller.
 • Endringer
  • det må være mulig å gjøre endringer i medlemsdata.
 • Aktiviteter
  • det må være mulig å registrere aktiviteter som medlemmene kan delta på (f.eks. kurs)
 • E-post
  • det må være mulig å sende e-post til et medlem eller grupper av medlemmer (f.eks. de som ikke har betalt kontingent).
 • Mulighet til å liste medlemmer basert på forskjellig informasjon
  • kontingentstatus, hvem som har X-interesser, kursdeltakelse etc.