Det skal lages hybelutleie for studenter ved UIA. Nettstedet skal være en plattform spesielt tilrettelagt for studenter som behøver å leie hybel eller rom i bofellesskap. Brukerne er derfor både studenter og utleiere. Brukere må selv kunne opprette profil og endre sin informasjon.

Nettstedet skal inneholde annonser som er rettet mot studenter og kan inneholde informasjon som f.eks. hybel eller rom i bofellesskap, hvem bor i leilighet fra før, hva studerer de som bor der?, fasiliteter, hva er inkludert i leien?, røyk/ikke-røyk, jente-/guttekollektiv, hage, lokasjon etc. Om det er "spesielle typer" studenter som søkes, kan også det oppgis (f.eks. rolige, ikke fest etc.).

Funksjonalitet: opprette bruker, opprette annonser, varsling om nye annonser utifra gitte parametere, meldingsfunksjonalitet. Annonser: bilder, informasjon i fritekst, fasiliteter, kart, ev. videovisning, info om visning, mulighet til å dele annonse etc. Dette er kun eksempler. Nettsteder som hybel.no, finn.no og airbnb.com kan gi inspirasjon.

Dere må tenke gjennom hva brukere ville satt pris på i et slikt system (både de som leier ut og studenter som ønsker å leie), prioritere ønskene og implementere så mye som dere klarer gjennom godt programmeringshåndverk.