Det skal lages et eventhåndteringssystem: en webapplikasjon hvor brukere kan registrere seg, logge inn og opprette et eller flere events. Det skal også være mulig for andre brukere å lese om eventet og ev. melde seg på.

Hvert event må få sin presentasjonsside med informasjon om eventet (som brukeren legger inn): f.eks. tidspunkt, sted, ev. bilder, program, påmelding og kontaktpersoner. Det bør f.eks. være mulig å distribuere informasjon om eventet, sende invitasjoner, sikre at tullepåmeldinger unngås, utstede billetter, utstede faktura, bruke QR-kode, få rapporter og lister om event, redigere event og sørge for at påmeldte deltakere til et event er fornøyde med informasjonen de får (underveis).

Dere må tenke gjennom hva brukere ville satt pris på i et slikt system (både de som leser om/melder seg på eventet og de som oppretter events), prioritere ønskene og implementere så mye som dere klarer gjennom godt programmeringshåndverk. Se gjerne på eksisterende løsninger (f.eks. checkin.no).