img
Foto: Colourbox
Oppgaver Oppgaver

Hvert kapittel i boka (utenom kap. 1) har tre kategorier med oppgaver: spørsmål, oppgaver og øvinger.

Tanken er at spørsmålene er lette gjennomganger av stoffet i kapitlet. Oppgavene er litt vanskeligere og krever til dels at leseren må utføre praktiske oppgaver. Øvingene er enda mer utfordrende og krever at leseren bruker litt tid på å løse dem. Noen av øvingene kan oppleves som meget utfordrende.

Spørsmål, oppgaver og øvinger fra boken
Kategori Beskrivelse
Spørsmål Et medlemssystem med pålogging, medlemsregister og oversikt over aktiviteter
Oppgaver Plattform spesielt tilrettelagt for studenter som behøver å leie sted å bo
Øvinger Webapplikasjon hvor brukere kan opprette og/eller melde seg på events
Eksamensoppgaver

Eksamen er muntlig og baserer seg på hver enkelt students fremdrift.

Prosjektoppgaver
Prosjekt Beskrivelse
Medlemssystem Et medlemssystem med pålogging, medlemsregister og oversikt over aktiviteter
Hybelutleie for studenter Plattform spesielt tilrettelagt for studenter som behøver å leie sted å bo
Eventhåndteringssystem Webapplikasjon hvor brukere kan opprette og/eller melde seg på events