img
Programvare Programvare

Docker er en plattform for å utvikle, teste ut og kjøre applikasjoner eller tjenester i såkalte containere.

I dagens mikrotjenesteparadigme kan det fort oppstå problemer ved å utvikle og kjøre sammensatte mikrotjenester på én og samme maskin. for eksempel om en av tjenestene kjører Java 15 mens en annen kjører Java 8 kan det oppstå konflikter og forvirring for maskinen.

Før i tiden løste man dette ved å splitte opp maskinen i flere såkalte virtuelle maskiner. Dette fungerte OK, men det er jo litt overkill å opprette et fullkomment operativsystem for hver tjeneste. Da får du jo minne og mange programmer som ofte står helt ubrukt.

Docker løser dette ved å legge hver tjeneste i såkalte containere, hvor du spesifiserer all softwaren som trengs for å kjøre tjenestene i en konfigurasjonsfil for hver container, kalt en Dockerfile.

En container kan ses på som et slags minimalt operativsystem som kun skal inneholde det du trenger for å kjøre tjenesten. The Docker engine sørger for å allokere nok minne og CPU til hver container uten at det blir overflødig.

Siden tjenestene kjører på samme maskin trenger du heller ikke bekymre deg for sikker kommunikasjon mellom tjenestene over nettet. Docker gjør det enkelt med kommunikasjon mellom containere.

Installasjonsguider

For alle operativsystemer (utenom Windows Home)

For Windows Home